اندازه گيري عملكرد قلبي بر مبناي توزين تغييرات وزن بدن حين انقباض قلب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اندازه گيري عملكرد قلبي بر مبناي توزين تغييرات وزن بدن حين انقباض قلب

شماره اظهارنامه : 13915014000303247

شماره ثبت : 82519

تاریخ ثبت : 1391/05/03

نام مالک/مالکین : شقايق ريسمان چي و مجتبي ريسمان چي

نام مخترع/مخترعین : مجتبي ريسمان چي و شقايق ريسمان چي

طبقه بندی بین المللی : A61

خلاصه شرح اختراع :

بررسي عملكرد قلبي به طيف گسترده¬اى از روش هايي با فناورى¬هايى متفاوت اطلاق مى¬شود، كه عملكرد قلبي را به كمك اندازه گيرى و تحليل خصوصيات قلب حين انقباض محاسبه مي¬كنند. اندازه گيري عملكرد قلبي در واقع روشي است كه به كمك اندازه گيري اثرات فيزيكي انقباض قلب بر حجم هاي حفرات قلبي و سيستم خونرساني مقدار توانايي قلب در پمپ خون را محاسبه مي كند. اين روشها به دنبال تعيين ميزان كاهش عملكرد قلبي در بسياري از بيماري ها با ويژگي انتهايي مشابه شامل كاهش عملكرد (كه آن را با عنوان نارسايي قلب مي شناسند) هستند. نارسايي قلبي مرحله پاياني بسياري از بيماري هاي قلبي است. از اين جهت هدف روش هاي مختلف بررسي عملكرد قلبي تشخيص به موقع اين بيماري و درمان سريع جهت كاهش عوارض اين بيماري و كاهش ميزان مرگ حاصله از آن است. اختراع حاضر با هدف پايش عملكرد قلبي و بررسي مقدار پاسخ به درمان و هدايت هوشمندانه درمان نارسايي قلبي جهت استفاده در بخش هاي ويژه قلبي و همچنين با هدف تشخيص بيماري هاي مكانيكي قلب در محيط هاي درمانگاهي طراحي شده است. اختراع مشتمل بر اندازه گيري عملكري قلبي در خروج خون است كه يكي از راه هاي انجام آن استفاده از تختي با پايه هاي متحرك است كه با تغيير موقعيت بيمار بهترين موقعيت را جهت ثبت تغييرات وزن بدن حاصله از خروج خون از قلب ايجاد مي كند. در اين موقعيت مقدار حجم ضر به اي قلب به روش ابدائي بيان شده در اختراع قابل محاسبه مي گردد. همچنين نسبت تغيير حجم ضربه اي قلب با گذشت زمان به صورت رايانه اي پايش مي گردد. با اتصال رايانه به پمپ تزريق وريدي همچنين مي توان مقدار ورودي دارو به بدن بيمار جهت رسيدن به بهترين عملكرد قلبي نيز تنظيم كرد. محاسبه مقدار حجم ضربه اي قلب كاربرد درمانگاهي و سرپايي اختراع و پايش عملكرد قلبي به همراه كنترل تزريق دارو به بيمار كاربرد بخش هاي ويژه اختراع است. مهمترين مزيت اختراع عدم نياز به نيروي متخصص و پزشك براي راه اندازي آن است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0