فانتوم لايه اي قفسه سينه براي اندازگيري دز در درمان سرطان پستان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فانتوم لايه اي قفسه سينه براي اندازگيري دز در درمان سرطان پستان

شماره اظهارنامه : 13915014000305253

شماره ثبت : 81674

تاریخ ثبت : 1391/07/10

نام مالک/مالکین : مينا عشاقي و دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و سيد ربيع مهدي مهدوي

نام مخترع/مخترعین : سيد ربيع مهدي مهدوي و مينا عشاقي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

ساخت فانتوم لايه اي نصف قفسه سينه مونث جهت دوزيمتري سه بعدي اپليكاتور ماموسايت و بررسي ميزان همخواني نتايج سيستم طراحي درمان فلكسيپلن با اندازه گيري واقعي انجام شده توسط دزيمترهاي ترمولومينسانس انجام شد. فانتوم مذكور ميتواند به منظور كلينيكي كردن استفاده از متد براكي تراپي ماموسايت جهت درمان سرطان پستان در مراحل اوليه بيماري، از طريق ارائه روشي استاندارد به منظور دزيمتري چشمه هاي HDR در ماموسايت مورد استفاده قرارگيرد. در اين فانتوم پستان نيم كره اي از جنس پلكسي گلاس و ريه استوانه اي از ماده اي به نام كرك (با چگالي g.cm-3 0.297 معادل بافت ريه) تهيه شد. فاصله بين پستان و ريه، لايه اي از جنس پلكسي گلاس است كه به عنوان ديواره قفسه سينه در نظر گرفته شد و نصف قفسه سينه جعبه اي از پلكسي گلاس با ابعاد cm 28×30×30 است كه ريه در درون آن قرار گرفت. اپليكاتور ماموسايت در حفره اي به قطر cm 5 در درون پستان و با فاصله cm 2 از سطح آن قرار گرفت. دزيمتري در لايه هايي با ضخامت mm 1 با در نظر گرفتن مكان هاي مناسب براي قرارگيري دزيمترهاي ترمولومينسانس در اين لايه ها انجام مي شود. علاوه بر اين فانتوم، قابليت انجام دزيمتري به وسيله ي فيلم هاي راديوكروميك را دارا بوده و مي تواند براي دزيمتري ساير اپليكاتورهاي ماموسايت مورد استفاده قرار گيرد لذا ميتواند ابزاري مناسب جهت تمرين طراحي درمان براكي تراپي ماموسايت و اطمينان از صحت تحويل دز به موضع مورد نظر مورد استفاده قرار گيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0