فيلتر جاذب آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت در خروجي اگزوز وسايل نقليه بر پايه زئوليت- سود

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فيلتر جاذب آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت در خروجي اگزوز وسايل نقليه بر پايه زئوليت- سود

شماره اظهارنامه : 139250140003000394

شماره ثبت : 81286

تاریخ ثبت : 1392/01/22

نام مالک/مالکین : آرش صدقي و ايزدمهر صدقي و شايان مالكي جنگي

نام مخترع/مخترعین : آرش صدقي و ايزدمهر صدقي و شايان مالكي جنگي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

با توجه به رشد روزافزون وسايل نقليه ميبايست براي جلوگيري از آلوده شدن محيط زيست چاره اي انديشيد چرا كه قسمت عمده نتيجه احتراق سوخت گازهاي اسيد كربنيك و مونوكسيد كربن و درصدي ذرات معلق مي باشد فيلتري كه بنده اختراع كردم قسمت عمده از (2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O)دي اكسيد كربن را به آب و كربنات سديم تبديل مي كند كربنات سديم با نام هاي washing soda, soda crystals or soda ash نيز شناخته مي شود. فرمول شيميايي آن Na2CO3 و نمك سديم اسيد كربونيك است. كربنات سديم داراي يك بنيان آنيوني CO3-2 و دو بنيان كاتيوني Na+ است. اين ماده معمولا به شكل كريستال هاي هپتا هيدرات است كه به سهولت به فرم پودر سفيد مونو هيدرات در مي آيد و براي افراد خانواده با نام نرم كننده آب (كاهش دهنده سختي آب) معروف است. اين ماده داراي طعم قليايي خنك است و از خاكستر بسياري از گياهان قابل استحصال است. مصريان باستان شكل طبيعي نمك قليايي تركيبي شامل سديم كربنات دكا هيدرات و سديم بي كربنات را استفاده مي كردند. اين نمك قليايي را به عنوان صابون شستشو بكار مي بردند. همانطور كه مشاهده ميشود از تركيب گاز كربنيك با سود ماده بي خطري به نام بي كربنات سديم بدست مي آيد كه از آنجايي كه براحتي در آب حل مي شود ميتوان فيلتر را پس از اشباع شدن با آب شست و مجددا آن را نصب نمود خوبي اين وسيله در اين است كه هم ميتوان آنرا در حال حاضر بر روي كليه خودروها ي موجود نصب كرد و هم در كارخانجات بر روي ماشين هاي جديد توليد شده لذا هيچ گونه محدوديتي براي استفاده ندارد از طرف ديگر به علت دارابودن اين فيلتر از ماده زئوليت گاز هاي ديگري نظيرمونواكسيد كربن ، دي اكسيد كربن ،دي اكسيد گوگرد و اكسيدهاي نيتروژن را جذب مي كند در واقع اين فيلتر تشكيل شده از زئوليت آغشته به سود. در حال حاضر براي كاهش آلاينده ها كارخانجات ماشين سازي بر روي موتور ها كار مي كنند و با هيبريد كردن و نيز تغيير سوخت به الكل و ديگر سوختهاي جايگزين درصد آلاينده ها را كاهش داده اند ولي بر روي ماشين هاي موجود كمتر كاري صورت گرفته و فيلتر هاي توليد شده نيز يا هزينه بالايي دارد و يا حجم زيادي را اشغال مي كند ولي اين نوع فيلتر هم هزينه توليد آن بسيار مناسب است و هم جاي بسيار كمي را اشغال مي كند طوري كه با كمي فاصله در خروجي اگزوز نصب مي شود الف-با استفاده از اين فيلتر چون حجم زيادي از گاز كربنيك جذب و به ماده اي ديگر تبديل مي شود لذا مي توان اميدوار بود كه اين روش كمك شاياني به حفظ و پاكيزگي محيط زيست خواهد نمود. ب-با كم شدن گازهاي گلخانه اي يا گاز كربنيك روند گرم شدن محيط زيست متوقف و يا كند مي شود. ج-كاهش باران هاي اسيدي را بدنبال دارد. د-با كاهش گاز كزبنيك ،بيماريهاي ناشي از اين مورد نيز كاهش ميا بد لذا افزايش سلامتي جامعه را نيز بدنبال خواهد داشت. ه-به علت داشتن زئوليت و ماهيتي كه اين ماده در جذب گازهاي آلاينده ديگر نظير مونواكسيد كربن،دي اكسيد گوگردو اكسيدهاي نيتروژن دارد ميتوان به كم شدن اين آلاينده ها در محيط زيست نيز اميدوار بود

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0