شبيه ساز حركت شريان كرونري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شبيه ساز حركت شريان كرونري

شماره اظهارنامه : 139250140003005083

شماره ثبت : 81272

تاریخ ثبت : 1392/06/17

نام مالک/مالکین : فرزاد فروزنده و دانشگاه دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) و ناصر فتورايي

نام مخترع/مخترعین : ناصر فتورايي و فرزاد فروزنده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

دستگاه جريان شبيه¬ساز حركت شريان كرونري با استفاده از يك مكانيزم چهار ميله¬اي حركت شريان كرونري انسان را توليد مي¬كند. در اين دستگاه يك موتور-گيربكس يك حركت دوراني با دور تحت كنترل تحت بارهاي مختلف را توليد مي¬كند كه اين حركت توسط ياتاقان و كوپلينگ يه يك مكانيزم چهارميله¬اي منتقل مي¬گردد. اين مكانيزم چهارميله¬اي حركت مطلوب انتهاي كرونري را ايجاد مي¬كند، در حالي كه ابتداي آن ثابت است. لوله شبيه ساز رگ روي صفحه دوم، كه بالاي صفحه اول تعبيه شده است، قرار مي¬گيرد. صفحه سوم كه بالاي صفحه دوم است محل قرارگيري دوربين است تا حركت را كنترل كند. از ويژگي هاي اين دستگاه مي توان به موارد زير اشاره كرد: دقت بالا در تغييرات منحني و كمينه و بيشينه انحنا، قيمت پايين، قابليت حركت با سرعت دوراني بين 60 تا 90 دور بر دقيقه، قابليت كنترل حركت در هر سيكل و تغيير منحني سرعت و شتاب زاويه اي،شبيه سازي شريان كرونري با ابعاد واقعي. اين دستگاه براي شبيه سازي جريان در شريان كرونري مورد استفاده قرار گيرد. انواع و اقسام ورودي¬هاي جريان و فشار با حالات متفاوت حركت براي رگهاي سالم و ناسالم مي¬توانند بررسي شوند. اين دستگاه در آزمايشگاههاي بيومكانيك، مكانيك سيالات زيستي و ... مي¬تواند مورد استفاده قرار گيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0