آبگرمكن كوره بلندجدا از محيط سوز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آبگرمكن كوره بلندجدا از محيط سوز

شماره اظهارنامه : 139250140003003054

شماره ثبت : 81106

تاریخ ثبت : 1392/04/19

نام مالک/مالکین : محمود اداوي

نام مخترع/مخترعین : محمود اداوي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در مدل جديد محفظه اشتعال منفذ رو به خارج از محفظه اشتعال ندارد و اكسيژن مورد نياز شعله توسط لوله گاز ورودي به محفظه اشتعال تامين ميشود در نتيجه ورود هواي محيط به محفظه ندارد.مخزن ابگرمكن لوله مركزي جهت خروج هواي داغ ندارد و هواي داغ از محيط بيروني مخزن عبور ميكند يعني سطح مقطع افزايش ميابد.يك لايه فلزي با فاصله يك سانتيمتر از مخزن به عنوان روكش باعث ميشود هواي داغ بهتر محيط بيروني مخزن آب را لمس نمايد.يك لايه عايق روي روكش فلزي باعث ميشود روكش با محيط تبادل حرارتي نداشته باشد و گرمايش را تا حد زيادي از طريق تابش به مخزن آب باز پس ميدهد و محيط بيرون را گرم نكند.جنس لايه عايق بايد در برابر حرارت مقاوم باشد.سي درصد ابگرمكنهاي قديمي ساعت گارگر وقت جهت توليد نياز دارد.عرض ان كمتر از مدلهاي قديمي ميباشد.بازده نهايي ان شش برابر ابگرمكنهاي معمولي است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0