فرآيند توليد آرد سفيد از سيب زميني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد آرد سفيد از سيب زميني

شماره اظهارنامه : 13915014000309976

شماره ثبت : 81085

تاریخ ثبت : 1391/12/06

نام مالک/مالکین : رضا عابديني

نام مخترع/مخترعین : رضا عابديني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

دستگاه داراي چندين مرحله و قسمتهاي مجزا ميباشد فقط چند قسمت مورد نظر ما ميباشد. قسمتهاي خردكن خشك كن و آسياب خاص ميباشد طبق نقشه و مراحل توليد افزودنيهاي ديگر براي جلوگيري از سياه شده اضافه ميشود. سيستم خشك كن و خردكن در فضاي مناسب بايد انجام شود تا از سياه شدن جلوگيري به عمل آيد. سرعت خشك كردن و حتي ميزان رطوبت موجود به اندازه اي بايد باشد كه سيب زميني سياه نشود و محصول به دست آمده كاملاً سفيد باشد. پس از توليد آرد سفيد در دستگاه حالا ميتوان مجدداً از آن خمير تهيه نموده و اگر تحت فشار بالا قرا رگيرد قابليت شكل گيري دارد. به صورتي كه همراه با حرارت و گرماي مناسب باشد كه نپخته شود و از هم جدا شوند كه فرايند توليد ساير افزودني هاي مختلف به آن اضافه مي شود. قسمت هم زن و خشك كردن محصول و ميزان افزودني با دقت خاص انجام ميشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0