انحلال نيمه پيوسته مس فلزي با راندمان و سرعت بالا در اسيد با استفاده از راكتور همزندار وي‍ژه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع انحلال نيمه پيوسته مس فلزي با راندمان و سرعت بالا در اسيد با استفاده از راكتور همزندار وي‍ژه

شماره اظهارنامه : 13915014000309641

شماره ثبت : 79206

تاریخ ثبت : 1391/11/27

نام مالک/مالکین : سيد رضا موسوي قيداري و زهره غلامي

نام مخترع/مخترعین : سيد رضا موسوي قيداري و زهره غلامي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع مربوط به استفاده از يك راكتور از نوع همزندار با طراحي خاص براي بهينه سازي فرايند توليد فراورده شيميائي مس از مس فلزي ميباشد تغييراتي كه در اين طرح برروي فرايند صورت گرفته است عبارتند از (1)يكي كردن مراحل دوگانه اكسيداسيون مس فلزي درون محلول(2) حذف محدوديت افزايش دما از93 درجه سلسيوس به 115 درجه سلسيوس(3) حذف امكان سولفيته شدن مس و توقف واكنش با فرايند اختلاط شعاعي(4) كاهش اندازه ذرات حباب داراياكسيژن و رساندن مناسب اين حبابها به تمامي قسمتهاي محلول

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0