كف ساز كاني هاي سولفيدي در فرايند فراوري مواد معدني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كف ساز كاني هاي سولفيدي در فرايند فراوري مواد معدني

شماره اظهارنامه : 13915014000306193

شماره ثبت : 78831

تاریخ ثبت : 1391/08/08

نام مالک/مالکین : محسن صادقي گوغري

نام مخترع/مخترعین : محسن صادقي گوغري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

13- خلاصه توصيف : كف ساز كاني هاي سولفيدي در فرايند فراوري مواد معدني به جرات مي توان گفت كه بدون مواد شيميايي فرايند هاي فلوتاسيون را به صورتي كه امروزه مي بينيم نمي توانست وجود داشته باشد و بدون فلوتاسيون صنعت معدن كاري به صورتي كه امروز شاهد آن هستيم امكان وجود نداشت .مواد شيميايي در كانه آرايي بخش جدايي ناپذير فرايندهاي فلوتاسيون محسوب مي شوند .اشنايي با مواد شيميايي مورد استفاده در فلوتاسيون بخش مهمي از فرايند هاي فلوتاسيون را به خود اختصاص مي دهد .در مراحل اوليه توسعه و پيشرفت علم فلوتاسيون مديون مواد شيميايي مي باشد . كف سازها باعث پايدارشدن حباب هوا با كم كردن كشش سطحي آب مي شوندكه در فلوتاسيون بكار مي روند. مواد شيميايي كه در كارخانه هاي استفاده كننده ازمس استفاده مي شود ساخت كشور چين و ..مي باشد و ايران توانايي توليد اين ماده را ندارد .كف سازهاي حاضر داراي بوي بسيار بدي مي باشند واستفاده از آنها مشكل است.اما كف ساز جديد نواقص كنوني را ازبين برده است. كف سازهاي وارداتي بوي زيادي دارند اما كف ساز ساخته شده داراي بوي كمتري مي باشد.كف ساز جديد با هزينه كمتري ساخته شده ومصرف آن راحتتر مي باشد.همچنين هزينه هاي خريد و وارد كردن كف سازها كاهش مي يابد. اين كف ساز هم اكنون در حد صنعتي توليد مي شود ودر كارخانه تغليظ شركت مس سرچشمه و كارخانه سيرجان مورد استفاده قرار گرفته است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0