طراحي يك متد ساده و كارآمد براي توليد، جدا سازي و تخليص سلولهاي عصبي (نورونهاي) نابالغ از ميان ساير سلولهاي حاصله از تمايز سلولهاي بنيادي عصبي با استفاده از دستگاه فلوسيتومتري

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي يك متد ساده و كارآمد براي توليد، جدا سازي و تخليص سلولهاي عصبي (نورونهاي) نابالغ از ميان ساير سلولهاي حاصله از تمايز سلولهاي بنيادي عصبي با استفاده از دستگاه فلوسيتومتري

شماره اظهارنامه : 13915014000303739

شماره ثبت : 77756

تاریخ ثبت : 1391/05/19

نام مالک/مالکین : حسن آذري

نام مخترع/مخترعین : حسن آذري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

استفاده از تكنولوژي فلوسيتومتري يك روش كارامدي است كه بواسطه آن مي توان ذرات با اندازه هاي مختلف و حتي سلولهاي زنده را مورد بررسي و آناليز قرار داد. با استفاده از خصوصيات فيزيكي سلولها همچون اندازه سلول(Size)، پيچيدگي درون سلولي ( تراكم وزيكولها، اندامكها، هسته و..)(Internal Complexity) و خصوصيات فلورسانس (Fluorescence) آنها مي توان يك جمعيت سلولي ناهمگون (Heterogeneous)را مورد بررسي قرار داد و درصد انواع سلولهاي تشكيل دهنده آن را تعيين و حتي جدا سازي و تخليص نمود. براي كسب اطلاعات بيشتر در ارتباط با مباني فيزيكي فلوسيتومتري مي توان به آدرس زير مراجعه نمود: http://probes.invitrogen.com/resources/education/tutorials/4Intro_Flow/player.html سلولهاي بنيادي به لحاظ توليد انواع مختلف سلولها منبع مناسبي براي درمان بسياري از بيماريها مي باشند و نياز به استفاده از بافتها جنيني را مرتفع مي سازنند. سلولهاي بنيادي عصبي(Neural Stem Cells) از مهمترين اين سلولها مي باشند كه كاربرد زيادي در درمان بيماريهاي صعب العلاج دستگاه عصبي مركزي دارند. تا كنون استفاده از اين سلولها آنچنان كه بايد فراگير نشده است: تا پيش از اين و با استفاده ار تكنولوژي فلوسيتومتري سلولهاي مختلف خوني از جمله لنفوسيتها، مونوسيتها و نوتروفيل ها را توانستند از هم جدا سازي و تخليص نمايند براي حل مشكلات فوق لازم است روشي را ابداع كرد تا سلولهاي مورد نظر را بتوان با خلوص بالا از منابع تجديدپذيري چون سلولهاي بنيادي عصبي توليد و با تركيب و دانسيته متناسب با نوع بيماري استفاده نمود. در همين راستا و براي جداسازي سلولهاي مختلف آزمايشات ما بر روي سلولهاي منفرد حاصله از نوروسفرها ( توده هاي سلولي حاصله از تكثير سلولهاي بنيادي عصبي) نشان داد كه تفاوت فيزيكي چنداني ميان اين سلولها وجود ندارد و نمي توان آنها را از هم جدا سازي نمود ( داده هاي چاپ نشده) . در حاليكه تمايز اوليه اين سلولها موجب گرديد خصوصيات فيزيكي پيش سازهاي عصبي و گليالي متفاوت شده حداقل دو جمعيت سلولي با اندازه و پيچيدگي درون سلولي متفاوت ايجاد گردد كه اين تفاوت با ميكروسكوپ و نيز بواسطه دستگاه فلوسيتومتر قابل تشخيص مي باشد. بدين ترتيب تنها بر اساس تفاوت اندازه و پيچيدگي درون سلولي توانستيم يك جمعيت بسيار خالصي از سلولهاي عصبي نابالغ را از ساير سلولهاي حاصل از تمايز سلولهاي بنيادي عصبي جدا سازي و تخليص نماييم. براي اطلاع بيشتر به منابع زير مراجعه شود از كاربرد هاي اين روش توليد انبوه نورونهاي نابالغ است كه از آن مي توان براي پيوند به دستگاه عصبي ضايعه ديده استفاده نمود. ادامه مطالعات ما نشان داده كه روش فوق را براي سلولهاي بنيادي عصبي انسان نيز كاربرد دارد و مي توان نورونهاي نابالغ انساني ( داده هاي چاپ نشده) را به همين روش در مقياس بالا از سلولهاي بنيادي عصبي انسان توليد نمود كه در آينده در قالب كارهاي درماني مورد استفاده قرار خواهد گرفت . علاو بر اين از اين نورونها مي توان براي مطالعات الكتروفيزيولوژي، غربالگري دارويي، سم شناسي و غيره استفاده نمود. توليد انبوه و در مقياس وسيع سلولهاي عصبي نابالغ از سلولهاي بنيادي عصبي انساني در حال تمايز براي پيوند به مغز بيماران مبتلا به بيماري هانتينگتون از جمله كاربردهاي بسيار ارزشمند اين اختراع مي باشد. مزاياي اختراع به شرح زير است: 1- توليد سلولهاي عصبي حاصل از تمايز اوليه سلولهاي بنيادي عصبي در مقياس وسيع 2- برطرف شدن مشكل آلودگي با ساير سلولها و به خصوص سلولهاي تمايز نايافته با قابليت تومور سازي 3- سلولهايي كه به اين روش توليد و تخليص مي شوند خصوصيات كامل سلولهاي عصبي را در محيط آزمايشگاهي از خود نشان مي دهند 4- امكان پيوند به دستگاه عصبي مركزي و ترميم بافت آسيب ديده 5-سهولت انجام و هزينه كم در بهره برداري 6- درمان طيف وسيعي از ناهنجاري هاي ناشي از ضايعات عصبي

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0