بردِ كنترلِ جامعِ پارامتريكِ اينورتر 3فاز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بردِ كنترلِ جامعِ پارامتريكِ اينورتر 3فاز

شماره اظهارنامه : 13915014000304357

شماره ثبت : 77325

تاریخ ثبت : 1391/06/11

نام مالک/مالکین : رضا والي نيا

نام مخترع/مخترعین : رضا والي نيا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع يك بردِ كنترليِ جامعِ پارامتريك و قابلِ¬ برنامه¬ريزي، براي كنترلِ اينورترِ 3فاز است. به اين معني كه مي¬تواند پارامترهاي شكل¬موج¬هاي خروجيِ اينورتر را به صورت لحظه¬اي و بر اساس سيگنال¬هاي ورودي، كنترل كند. بعضي از اين پارامترها شامل فركانس، دامنه¬هايِ مولفه¬هايِ اصلي براي هر فاز، دامنۀ هارمونيك¬هاي مختلف، شيفتِ فاز، توالي و... است. بنابراين اين اختراع مي¬تواند براي تمامي كاربرد¬هاي الكترونيكِ قدرت كه نياز به كنترلِ فرايندي دلخواه، با استفاده از شكل¬موج¬هايِ 3فازِ كنترل شده مي¬باشد، مورد استفاده قرار گيرد. بعلاوه، در تمام سيستم¬هاي الكترونيكِ قدرت، يك مدارِ قدرت وجود دارد كه كنترل آن حساس و پيچيده و نيازمند به پردازنده¬هاي قدرتمند و با سرعت بالاست. اما با استفاده از اين اختراع، كنترلِ مدارِ قدرت براي كاربر دقدقه¬اي نبوده و لذا تنها لازم است استراتژيِ كنترلي براي فرايندِ مورد نظر خود را توسط كنترلري ديگر، كه با توجه به اينكه نياز به كنترلِ مدارِ قدرت ندارد بسيار ساده و ارزان شده است، اجرا كرده و پارامترهاي مورد نظر، به اين اختراع منتقل شوند. سپس اين اختراع، پالس-هايِ آتشِ سوئيچ¬هايِ اينورتر را به گونه¬اي محاسبه و تنظيم مي¬كند كه پارامترهايِ خروجيِ اينورتر بر اساس سيگنال¬هايِ ورودي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0