اكسايش در فاز مايع دي فنيل متان به بنزوفنون با استفاده از نانو ذرات هيبريد شده ي كبالت منگنز تثبيت شده بر بستر استخوان با اكسيژن مولكولي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اكسايش در فاز مايع دي فنيل متان به بنزوفنون با استفاده از نانو ذرات هيبريد شده ي كبالت منگنز تثبيت شده بر بستر استخوان با اكسيژن مولكولي

شماره اظهارنامه : 13915014000302002

شماره ثبت : 77159

تاریخ ثبت : 1391/03/13

نام مالک/مالکین : بهرام حسيني منجزي و مهران غياثي

نام مخترع/مخترعین : بهرام حسيني منجزي و مهران غياثي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سرعت يك واكنش شيميايي عامل بسيار مهمي است كه كارايي ابزار و مواد شيميايي را تعيين مي كند، با وجود اين، يكي از مسائل پايه‌اي كه در شرايط انقلاب علمي و تكنولوژي در برابر شيمي قرار دارد، جستجوي راه هاي جديد براي سرعت بخشيدن به واكنش هاي شيميايي است. براي توليد بنزوفنون روش هاي متفاوتي وجود دارد كه از جمله ي آنها مي توان به استفاده از اسيدهاي لويس مانند AlCl3, BF3, ZnCl2, TiCl4 ,SnCl4, FeCl3 و همچنين به اكسايش دي فنيل متان با اكسنده هايي مثل پرمنگنات پتاسيم و هيدروژن پروكسايد و ... اشاره كرد . هر كدام از روش هاي گفته شده در بالا داراي مزايا و معايبي مي باشند.در بسياري از روش هاي ذكر شده شرايط سخت انجام واكنش، استفاده از اكسنده هاي خطرناك و همچنين گران قيمت، هموژن بودن كاتاليست ها و جداسازي دشوار آنها، كارايي پايين بعضي كاتاليست ها، آلودگي محيط زيستي ناشي از استفاده از حلال و ... مانع از پيشرفت و توسعه آن در جهت توليد بنزوفنون شده است.در اين پروژه بنزوفنون با استفاده يك نانوكاتاليست ارزان و روش ساخت ساده و همچنين استفاده از اكسيژن مولكولي به عنوان اكسنده و بدون استفاده از حلال ساخته شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0