استفاده از ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي براي توليد برق و تبريد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از ايستگاه هاي تقليل فشار گاز طبيعي براي توليد برق و تبريد

شماره اظهارنامه : 13915014000303976

شماره ثبت : 76844

تاریخ ثبت : 1391/05/26

نام مالک/مالکین : دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحدهمدان

نام مخترع/مخترعین : مصطفي شاملويي و مهشيد رضايي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

مشكل فني كه سيستم داشت استفاده نكردن از تبريد بود همانطور كه ميدانيم توليد درجه حرارتهاي پايين در چيلرهاي تراكمي وسيكلهاي يخچال در سيكلهاي تبريدمعمولا " قبل از اواپراتور ودر فرآيند اختناق صورت مي گيرد . مشابه اين فرايند در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي كه با فرآيند اختناق كار ميكنند صورت ميگيرد همچنين درسيك لهاي تبريد هوايي افت دما بعد از توربين صورت مي گيرد كه مشابه با افت دما بعد از توربينهاي انبساطي مورد استفاده در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي است (مانند فرآيند 2تا 3 شكل 3 ) بدين صورت كه همراه با افت فشار گاز (فشار خط لوله هاي انتقال بسيار بالاست )وآماده كردن گاز طبيعي براي مصرف در صنايع يا مصارف خانگي دما نيز افت مي كند كه ما در اينجا ميخواهيم ازاين افت دما براي توليد تبريد مورد استفاده در سيستمهاي تهويه مطبوع –سردخانه و غيره استفاده كنيم. به ازاي هريك مگا پاسكال افت فشاربوسيله توربينهاي20 درجه سانتيگراد افت دما - انبساطي بطورمتوسط حدود 15 خواهيم داشت ، نكته مهم ي كه با يد توجه داشته باشيم اينست كه با پيش گرم مناسب ميتوان هم توليد الكتريسيته وهم توليد سرمايش را بهينه كرد پيش گرم بستگي به ميزان سرمايش و برق مورد نياز نيز دارد حال حالت بدون پيش گرم كه توليد تبريد حداكثر است را در نظر مي گيريم اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه توان توليدي توربينهاي انبساطي با پيش گرم بطور قابل توجهي افزايش مي يابد. بعنوان مثال براي توربين انبساطي با راندمان آيزنتروپيك 80% كه مقدار معقولي براي توربينهاي انبساطي ساخته شده است و و دماي ورودي P1 = 700 psig فشار ورودي1 افت دماي p2 = 300 psig و فشار خروجي T = 300K توليدي تقريبا 50 درجه سانتيگراد است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0