توليد اكسيد كبالت از پسماندهاي كارخانه توليد كاتد روي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد اكسيد كبالت از پسماندهاي كارخانه توليد كاتد روي

شماره اظهارنامه : 390080383

شماره ثبت : 76110

تاریخ ثبت : 1390/08/10

نام مالک/مالکین : ايلناز عطايي و داود مرادخاني و شرکت شركت مهندسي وتحقيقاتي فلزات غيرآهني و داود بهنيان و بهزاد صداقت

نام مخترع/مخترعین : داود مرادخاني و داود بهنيان و بهزاد صداقت و ايلناز عطايي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر در زمينه توليد اكسيد كبالت از پسماندهاي كارخانه رور مي باشد كه بدليل داشتن مقادير قابل توجهي عناصر روي، كبالت و منگنز از نظر اقتصادي حاثز اهميت مي باشند. در اين اختراع با استفاده از مراحل شستشوي اسيدي، ليچينگ با اب اكسيژنه، سمنتاسيون كادميم ، ترسيب كبالت توسه شناساگر N-N ها سوراندن بتانفتول، اكسيد كبالت حاصل شد. يكي از تكنيك هاي مهم در اين اختراع استفاده از شناساگر N-N جهت ترسيب عنصر كبالت مي باشد. لازم بذكر است كه اين اختراع محصولات كاتد روي، سولفات كلسيم، كادميم فلزي و دي اكسيد منگنز نيز توليد مي گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0