طراحي دستگاه قابل حمل براي درمان تعرق بيش از حد به روش يونتوفوريس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي دستگاه قابل حمل براي درمان تعرق بيش از حد به روش يونتوفوريس

شماره اظهارنامه : 389080331

شماره ثبت : 75342

تاریخ ثبت : 1389/08/08

نام مالک/مالکین : رضا سارنگ و زهره اله مرادي و دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

نام مخترع/مخترعین : رضا سارنگ و زهره اله مرادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اختراع طراحي و ساخت دستگاه قابل حمل براي درمان تعرق بيش از حد به روش يونتوفورسيس موجب بهبود بسيار زياد در درمان اين بيماري مي شود و روش هاي قبلي كه براي درمان اين بيماري استفاده مي شده است را تحت پوشش خود قرار مي دهد . دو نوع كاربر براي اين دستگاه در نظر گرفته شده است : ١- بيمار ۲ - پزشك صفحه اصلي دستگاه قابل دسترس براي هر دو نوع كاربر مي باشد. صفحات هريك از متدها نيز براي هر دو كاربر قابل دسترسي مي باشد با اتصال pad هاي موجود به دست و به راه انداختن هريك از متدها مراحل درمان شروع ميشود . بايد توجه داشت كه pad ها حتما نو باشند و نيز هنگام به راه انداختن متدها پدها مستقيم و بدون فاصله روي هم قرار نگيرند اين كار سبب ميشود كه مقاومت بين دو pad حداقل شود و ممكن است موجب آسيب ديدن مدارات داخلي دستگاه شود. صفحه setting تنها در دسترس پزشك قرار ميگيرد پزشك با وارد كردن password صحيح وارد setting هاي مختلف ميشود و تنظيمات مورد نظر را انجام ميدهد اين دستگاه با برق شر (۲۲۰۷) كار ميكند . اين ولتاژ توسط يك adaptor داخلي به ولتاژ هاي كار مورد نياز تبديل ميشود. اين adaptor شامل يك ترانس ۱۲ ۲۶ است كه با اتصال به ۲۲۰ ولت ولتاژ ۲۴ ولت را وارد مدار گولاتوري ميكند در مراحل انجام اين پروژه به بررسي مسائلي از قبيل بررسي بيماري و دلايل آن، بررسي مشكلات پوستي ناشي از روش هاي درمان انتخاب شده تفاوتهاي موجود در بيماران از نظر تحمل ولتاژ و تدابيري جهت كنترل اين موضوع پرداخته شده است . در اين طراحي سعي شده پروژه با كمترين هزينه ساخته شود و كاربران به سادگي بتوانند از آن استفاده كنند .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0