طراحي سيستم تبديل خروجي مستقيم به متناوب از طريق به كارگيري واسطه هاي معين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي سيستم تبديل خروجي مستقيم به متناوب از طريق به كارگيري واسطه هاي معين

شماره اظهارنامه : 390030807

شماره ثبت : 73412

تاریخ ثبت : 1390/03/24

نام مالک/مالکین : مجتبي نجاتي مقدم و فرزاد سليماني

نام مخترع/مخترعین : فرزاد سليماني و مجتبي نجاتي مقدم

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0