توليد الكتروشيميايي گاز هيدروژن با استفاده از الكترود

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد الكتروشيميايي گاز هيدروژن با استفاده از الكترود

شماره اظهارنامه : 390080567

شماره ثبت : 72937

تاریخ ثبت : 1390/08/16

نام مالک/مالکین : نغمه صادقي و علي غفاري نژاد

نام مخترع/مخترعین : علي غفاري نژاد و نغمه صادقي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0