نماي بازيافتي با استفاده از نخاله هاي ساختماني و تخريبي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نماي بازيافتي با استفاده از نخاله هاي ساختماني و تخريبي

شماره اظهارنامه : 390070814

شماره ثبت : 72468

تاریخ ثبت : 1390/07/25

نام مالک/مالکین : پارسا مهاجري و ميثم ارجي

نام مخترع/مخترعین : ميثم ارجي و پارسا مهاجري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

نماي بازيافتي بتني Concrete Recycled Facade نماي بازيافتي بتني طرحي نوآورانه جهت بهره گيري از ضايعات ساختماني و تخريبي c&D به ويژه ضايعات بتني در ساخت نوع جديدي از نماهاي بازيافتي است. امروزه ضايعات بتن جزء عمده ضايعات ساختماني است كه تنها درصد اندكي از آن به عنوان خرده بتن در سنگدانه هاي باتني قابل استفاده مجدد هستند و درصد قابل توجه اي از آن بصورت ضايعات بي مصرفي به دور انداخته مي شود. البته قابل ذكر است كه از خرده بتن هاي ضايعاتي به عنوان سنگدانه در بتن استفاده مي شود اما اين مقدار در مقابل با ميزان دورريزي آن بسيار ناچيز مي باشد. در نماي بازيافتي بتني سعي شده است كه با استفاده از بتن و مصالح ساختماني ديگر كه كاملا توجيه اقتصادي داشته نمايي زيبا براي مصارف گوناگون ايجاد شود. معرفي مصالح مصرفي بتن ضايعاتي بتن مصرف شده در اين طرح از ضعايت بتن هاي آزمايش شده در آزمايش مقاومت فشاري بتن تهيه شده است. ماگت هاي ساخته شده داراي دو سايز مختلف از اين خرده بتن ها هستند قابل ذكر است كه محدوديتي در سايز خرده بتن ها وجود ندارد. چسب چسب مصرف شده در اين طرح اختلاطي از چسب چوب و مل به نسبت 1 به 1 مي باشد هر دو اين مواد از مصالح بنايي مي باشند و داراي اختلاطي مناسب هستند. سفال سطح اجرايي كه براي اين طرح انتخاب شد سفال مي باشد سفال مصرفي داراي مقاديري لويي مي باشد كه اين ماده امكان استفاده از هر ضخامت سفال را به ما مي دهد و مانع از ترك خوردن آن مي شود. رنگ تنوع رنگي در اين طرح بسيار بالاست. در اين طرح سعي شده است كه چسب مصرفي هم به نوعي در نما دخالت داده شود. از اين رو طرح هاي مختلفي را از لحاظ رنگ مي توان معرفي نمود. هر نوع رنگ ساختماني و غير ساختماني با توجه به نوع مصرف از اين نما قابل استفاده مي باشد. مي توان از سنگ ها و چسب براي ايجاد تركيب رنگ هاي متفاوت استفاده نمود. نحوه ساخت ابتدا گل مرغوبي با استفاده از لويي ساخته شده و به ابعاد مختلف و ضخامت مناسب تقسيم گرديد. سپس اين گل به مدت 3 روز مراقبت رطوبي به داخل كوره برده شد و پس از 48 ساعت خارج شد. در اين مرحله سفال به حالت بيسكويتي خود مي رسد. چسب مصرفي با استفاده از چسب چوب و مل به نسبت يك به يك آماده بر روي سفال ريخته مي شود. خرده هاي بتن پس از مدتي بر روي چسب قرار داده شد و با نيروي فشاري كمي خود چسب هم در نما دخالت داده شد كه نماي جالبي به اين محصول داد. چكيده: نما بخش بروني هر ساختمان به عبارتي همچون بخش طراحي ساختمان بدليل قرار گرفتن در معرض ديد است. از اين رو است كه مهندسين معمار و اخيرا مهندسين نما توجه بسيار زيادي به نماي ساختمان ها دارند مهندسي نما Facade Engineering شاخه اي از علم مهندسي عمران و معماري است كه با بهره گيري از تكنولوژي روز به نماسازي براي ساختمان هاي جديد و يا ساختمان هاي موجود مي پردازد. از طرفي امروزه با افزايش روز افزون جمعيت در دنيا به ويژه در كشورهاي در حال توسعه نياز مبرمي به برآورده ساختن نيازهاي اوليه در صنعت ساخت و ساز و از طرفي دفع مواد زائد آن است. محدوديت منابع طبيعي و آلوده كردن محيط زيست از جمله مهمترين مسائل پيش روي مهندسين عمران و معمارين مي باشد. بهره گيري مجدد از مواد زائد ساختماني يكي از راهكارهاي مهم و اقتصادي است كه علاوه بر كمك به حفظ محيط زيست كمكي در تامين مواد خام اوليه مي كند. در راستاي توسعه پايدار شهري در زمينه دفع زايعات ساختماني و استفاده مجدد از آنها راهكارهايي پيش بيني شده است كه از آن جمله مي توان به مديريت ضايعات و مصالح ساختماني بازيافت مصالح و ايجاد نوآوري و اختراعات جديد در مصالح اشاره كرد. در اين مقاله با بررسي راهكارهاي اشاره شده در نماهاي ساختمان و ضايعات ايجاد شده در آن نوعي جديد از نما معرفي مي گردد كه از بازيافت نخاله هاي بتني ساختماني تهيه مي گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0