آجر ايستا جهت خنثي سازي نيروهاي مخرب زلزله

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع آجر ايستا جهت خنثي سازي نيروهاي مخرب زلزله

شماره اظهارنامه : 390020131

شماره ثبت : 71326

تاریخ ثبت : 1390/02/04

نام مالک/مالکین : مجيد عبداللهي تيجي و سعيد محمدي راد

نام مخترع/مخترعین : مجيد عبداللهي تيجي و سعيد محمدي راد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

فرو ريختن ديوار ساختمان در هنگام زلزله كه ضررهاي جبران ناپذير را براي نوع انسان از پيدايش جامعه بشري ايجاد كرده است از جمله مشكلات ديگر هزينه هاي كلاني مي باشد كه براي مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله خرج مي شود و در نهايت نيز جوابي كه انتظار مي رود حاصل نمي شود و حتي در بعضي از موارد براي رفع مشكل غير مقاوم بودن ساختمان مجبور به افزايش وزن ساختمان مي شوند كه همين عامل نيز يكي از مهم ترين عوامل در بالا بردن خطر ريزش ساختمان در هنگام زلزله است. اين پروژه از نيروي عكس و العمل ناشي از زلزله هاي مخرب كمك گرفته تا بتواند شتابي كه به ساختمان وارد مي شود را خنثي كند. استفاده از محفظه فلزي خالي داخل آجر كه به واسطه سيستم هاي ساده تعادلي ، تعادل ديوار و در نهايت تعادل كل ساختمان را در برابر تكان هاي ناشي از زلزله حفظ مي كند، موارد بالا اينگونه عمل مي كنند كه شتاب حاصل از زلزله زماني كه بر اجزاي سازنده ساختمان وارد مي شود مي توانند با استفاده از همان قانون عمل و عكس العمل به كار رفته در طرح در مقابل اين شتاب اينرسي خود را حفظ كرده و همان طور كه از اسم آجر پيداست حالتي ايستا داشته باشد و سبب فرو ريختن ديوار نشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0