ماشين سنكرون ديسكي شارمتقاطع مغناطيسي دائم تكفاز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماشين سنكرون ديسكي شارمتقاطع مغناطيسي دائم تكفاز

شماره اظهارنامه : 390040893

شماره ثبت : 71298

تاریخ ثبت : 1390/04/28

نام مالک/مالکین : حسين آذرين فر و شيراك پوروطن و احمد دارابي

نام مخترع/مخترعین : شيراك پوروطن و حسين آذرين فر

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0