پل قابل حمل براي عبور ويلچر سواران از روي موانع

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پل قابل حمل براي عبور ويلچر سواران از روي موانع

شماره اظهارنامه : 390010466

شماره ثبت : 70710

تاریخ ثبت : 1390/01/26

نام مالک/مالکین : محمود كدخدايي اليادراني و سيد علي منصوري فر

نام مخترع/مخترعین : محمود كدخدايي اليادراني و سيد علي منصوري فر

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0