عايق سازي صوتي و حرارتي مصالح ساختماني بوسيله ي الياف وپارچه هاي ضايعاتي پلي پروپيلن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع عايق سازي صوتي و حرارتي مصالح ساختماني بوسيله ي الياف وپارچه هاي ضايعاتي پلي پروپيلن

شماره اظهارنامه : 389111145

شماره ثبت : 70413

تاریخ ثبت : 1389/11/29

نام مالک/مالکین : اشرف السادات بني فاطمه و حميد نساج پور اصفهاني و فاطمه اشرفي

نام مخترع/مخترعین : حميد نساج پور اصفهاني و فاطمه اشرفي و اشرف السادات بني فاطمه

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در ساختمان سازي سنتي به عايق بندي و اتلاف انرژي توجه چنداني صورت نمي گرفته است. امروزه با توجه به كاهش منابع انرژي و اخيرا برداشتن يارانه ها، انرژي مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين لازم است در اين راستا اقدامات اساسي صورت گيرد. در اين اختراع ار الياف و پارچه هاي صنعتي پلي پروپيلنبراي عايق سازي مصالح ساختماني استفاده گرديده است و با توجه به نتايج به دست آمده در جدول و نمودارهايي كه در قسمت نقشه ها آورده شده موفقيت در اين راستا كسب شده است. ضايعات بودن الياف و پارچه هاي مورد استفاده جهت عايق سازي صرفه جويي قابل توجهي را به همراه داشته است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0