پايه نگهدارنده ساز كمانچه

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پايه نگهدارنده ساز كمانچه

شماره اظهارنامه : 390020082

شماره ثبت : 70063

تاریخ ثبت : 1390/02/03

نام مالک/مالکین : كامران لهراسبي نسب

نام مخترع/مخترعین : كامران لهراسبي نسب

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در حال حاضر نوازدگان ساز كمانچه جهت قرار دادن انتهاي ساز يه صورتي كه مسلط بوده و فاصله مناسبي را از نوازنده داشته باشند آن را بر روي گوشه صندلي قرار مي دهند كه احتمال افتادن ساز در حين نوازندگي به علت سر خوردن انتهاي ساز وجود دارد و يا نوازندگان مجبورند تا به صورت نشسته اجرا نمايند كه در اين طريق انتهاي ساز را بر روي زمين قرار مي دهند كه اين خود باعث خستگي نوازنده مي گردد. اين پايه جهت سهولت نگه داشتن ساز كمانچه و اطمينان از پايدار بودن وضعيت آن مي باشد. محور عمودي داراي دو قسمت كشويي شامل نشيمنگاه و پايه روي زمين بوده كه به وسيله پيچ هايي در بالا و پايين در جاي خود محكم مي شوند. بر روي محور عمودي و افقي كشويي وجود دارد كه اين دو محور را به هم متصل مي كند. محور افقي خود شامل دو عدد نگهدارنده در دو سر آن و بلبرينگ هايي در انتهاي آن است كه با پيچاندن آن به پايه هاي صندلي مي چسبد. طراحي پايه اي كه بتواند در حداكثر جهت ها قابل تنظيم باشد و همينطور متناسب با فيزيك ساز كمانچه باشد. ابتدا محور افقي را بين پايه هاي صندلي قرار داده و با چرخش بازوهاي آن را بين پايه ها محكم مي نماييم. سپس كشويي را كه بر روي محور عمودي نصب است به محور افقي متصل مي كنيم. سپس نشيمنگاه را كه داراي گودي بر روي خود است بر روي محور عمودي نصب كرده و به وسيله پيچ هاي نگهدارنده محكم مي نماييم. سپس نشيمنگاه را كه داراي گودي بر روي خود است بر روي محور عمودي نصب كرده و به وسيله پيچ هاي نگهدارنده محكم مي نماييم. سپس انتهاي ساز كمانچه را بر روي نشيمنگاه و در يكي از گودي ها قرار مي دهيم. جهت ساز كمانچه و سهولت نوازندگي استفاده مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0