فرآيند توليد انبوه آهك از مواد بي مصرف

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد انبوه آهك از مواد بي مصرف

شماره اظهارنامه : 389090121

شماره ثبت : 69301

تاریخ ثبت : 1389/09/05

نام مالک/مالکین : سيدمحمدرضا حسني

نام مخترع/مخترعین : سيدمحمدرضا حسني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه نام اين طرح توليد انبوه سنگ آهك از منوكسيد كربن و مواد بي مصرف است. زمينه فني اختراع در گرايش فني مهندسي و از طريق دروس مصالح شناسي در گروه عمران و يا شاخه محض شيمي قابل بررسي است. كاربرد آن در صنعت وكارخانجات توليد سنگ آهك مي باشد. مشكل اساسي موجود در طبيعت اتمام منابع معدني و عدم جايگزين پذيري اين مواد است. اساس راه حل استفاده شده استفاده از گازهاي كاخانجات و شفته هاي آهك بدون استفاده است. تنها مشكل اين طرح كه آن هم در خارج شهر قابل رفع است اشغال فضايي از محيط است. در گذشته فقط سنگ آهك از معادن استخراج مي شده كه با اين طرح در كنار تمام كارگاه هاي آجرپزي و... قابل توليد است. كاربرد اصلي طرح توليد سنگ آهك و كمك به بخش صنعت وكمك به منابع طبيعي است. اساس اين طرح استفاده از مواد مضر و بي فايده است و بازيافت آنها و توليد مواد جديد و قابل استفاده است. فرمول هاي استفاده شده در طرح عبارتند از در دماي بالاي 100 درجه داريم: 2CO => 2CO2 + O2 سپس CO2 + H2O => H2CO3 ودر آخر داريم: H2CO3 + Ca(OH)2 => CaCO3 + 2H2O

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0