طراحي و بهينه سازي فرايند خالص سازي نانو الماس انفجاري درمقياس ازمايشگاهي وپايلوت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و بهينه سازي فرايند خالص سازي نانو الماس انفجاري درمقياس ازمايشگاهي وپايلوت

شماره اظهارنامه : 389110067

شماره ثبت : 68745

تاریخ ثبت : 1389/11/02

نام مالک/مالکین : محمد پرورش نيا و مهديه بني سعيد و سعيد برجي

نام مخترع/مخترعین : محمد پرورش نيا و مهديه بني سعيد و سعيد برجي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خالص سازي الماس يكي از مهم ترين، دشوار ترين و گران قيمت ترين بخش هاي توليد الماس مصنوعي است، الماس مصنوعي به روش هاي متعدد ساخته مي شود اما صرف نظر از روش سنتز الماس اين محصول راهبرد ي بدون انجام تصفيه و خالص سازي قابل كاربرد نيست. خالص سازي مهم ترين بخش سنتز الماس است زيرا تعيين كننده خواص نهايي اين ماده مي باشد. اين اهميت در الماس هاي نانو بيشتر خود نمايي مي كند زيرا تعيين كننده ترين عامل رفتار و خواص الماس نانو روش خالص سازي آن مي باشد. با تغيير روش هاي خالص سازي و حتي در مواردي با تغيير جزئي در روش خالص سازي رفتار الماس نانو تغيير مي كند و كاربرد متفاوتي پيدا مي كند. به همين دليل فرايند خالص سازي نانو الماس در دنيا به عنوان يك فرايند مستقل در توليد نانو الماس معرفي و پيگيري مي شود. خالص سازي مرحله دشواري در توليد الماس نانومتري است زيرا اكثر ناخالصي ها را گرافيت تشكيل مي دهد و گرافيت ماده¬اي نسبتا مقاوم است و شرايط اكسيداسيون آن بسيار نزديك به الماس است به همين دليل در اين مرحله براي حفظ الماس نياز به كنترل هاي دقيق دما و شرايط اكسيد كنندگي محيط مي باشد. پسماند هاي فرآيند خالص سازي نيز مشكل ساز بوده و از نظر محيط زيست دردسر سازند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0