لودسل الكترومغناطيسي براي اندازه گيري نيروهاي ديناميكي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لودسل الكترومغناطيسي براي اندازه گيري نيروهاي ديناميكي

شماره اظهارنامه : 389100364

شماره ثبت : 68609

تاریخ ثبت : 1389/10/11

نام مالک/مالکین : هادي خوارزم كيا

نام مخترع/مخترعین : هادي خوارزم كيا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

عنوان اختراع عبارت است از لودسل الكترومغناطيسي براي اندازه گيري نيرو هاي ديناميكي امروزه اندازه گيري نيرو براي پي بردن به مشخصه هاي مواد يا بررسي وضعيت فعلي تجهيزات كاليراسيون تجهيزات اندازه گيري وزن و.... به امري غير قابل اجتناب تبديل شده است ولي استفادد از حسگر هاي كنوني براي اندازه گيري نيروي پاسخ گوي خوبي براي نياز هاي فعلي نمي باشد. حسگر هاي كنوني مشكلاتي مانند دامنه اندازه گيري كم، تاثير پذيري بالا نسبت به تغييرات دما، سرعت پاسخ دهي پايين، هزينه توليد بالا، نياز به مبدل هاي تقويت ولتاژ خروجي و نويز پذيري بالا را دارا مي باشند.براي رفع مشكلات ذكر شده در حسگر طراحي شده از يك مكانيزيم فنر براي ايجاد تغيير طول بر اثر نيرو و يك مكانيزم الكترو مغناطيسي براي اندازه گيري تغيير طول شده است. با اعمال نيرو به حسگر فنر مقداري فشره مي شود و باعث حركت هسته داخل بوبين ها مي شود كه اين حركت باعث تغيير مقدار القاي الكترو مغناطيسي شده و ولتاژ خروجي بوبيدن را تغيير مي كند كه با اندازه گيري اين ولتاژ مي توان مقدار نيروي وارد شده را اندازه گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0