پاشنه كفش براي تنظيم فاصله ي پاشنه ي پابازمين

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پاشنه كفش براي تنظيم فاصله ي پاشنه ي پابازمين

شماره اظهارنامه : 389050347

شماره ثبت : 68440

تاریخ ثبت : 1389/05/10

نام مالک/مالکین : زهرا مختاري طارمسري

نام مخترع/مخترعین : زهرا مختاري طارمسري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

طرح پاشنه هم تراز كننده ي دو كف كفش يا به عبارتي پاشنه ي كمكي جهت برطرف كردن اختلاف ارتفاع دوپا،براي كساني است كه بر اثر بيماري يا به طور مادرزادي دچار اين مشكل بوده.يعني يك پا، كوتاهتر از پاي ديگري است.شامل چند بخش اصلي ازجمله پاشنه ي شفاف دوقسمتي و پيچ تنظيم كننده ي ارتفاع وتسمه ي نگهدارنده ي رويي كفش،وهمچنين پشت پا مي باشد.كه قابليت جداسازي و استفاده ي مجدد بر روي كفشي ديگر را دارد. مهمترين بخش اين دستگاه بخش (شماره ي 3) مي باشد، كه در نقشه ي شماره بندي شده ديده مي شود اين بخش وظيفه ي تنظيم ميزان فاصله ي پاشنه ي پا با زمين رادارد. و اين تنظيم دقيق به وسيله ي پيچ (شماره ي 4) كه در كف و عمق پاشنه طراحي شده انجام مي شود. كه توسط آچار ويژه ي همان پيچ اين فاصله پاشنه با زمين تنظيم مي شود و به آساني مي تواند فشار وزن كاربر را تحمل كند. زيرا دو قسمت متحرك (شماره ي 3) مي تواند از آلياژي سبك و مقاوم با روكشي پلاستيكي طراحي شود و پيچ تنظيم كننده (شماره ي 4) نيز ميان همين دو قسمت متحرك (شماره ي 3) قرار مي گيرد. توضيح كامل همه ي اجزا و عناصر نقشه در قسمت شرح و توصيف اختراع و صفتحه ي توضيح شماره بندي ها داده شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0