نانو پوزلان جايگزين در صدي از سيمان در بتن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نانو پوزلان جايگزين در صدي از سيمان در بتن

شماره اظهارنامه : 389080863

شماره ثبت : 68347

تاریخ ثبت : 1389/08/23

نام مالک/مالکین : مهران سيدرزاقي و سيد عباس حق پرست

نام مخترع/مخترعین : سيد عباس حق پرست و مهران سيدرزاقي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين بخش به شرح و بسط اختراع، هدف از آن و كاربردهاي آن اشاره مي شود. اين اختراع مربوط به فرايند توليد Nano compound مي باشد. امروزه پوزلان به عنوان يك ماده افزودني مناسب در مصنوعات بتني مورد توجه زياد دست اندركاران صنعت ساختمان در سراسر دنيا شده است. اين ماده كه پس از انجام آسياب نمودن سنگدانه پوميس توليد مي شود با توجه به مواد تشكيل دهنده مي تواند جايگزين مناسبي براي سيمان گردد. استفاده از مواد جايگزين سيمان علاوه بر صرفه اقتصادي سبب كاهش قابل توجه آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از فرايند توليد سيمان مي گردد (Nano compound) در حال حاضر اسكريا مصرفي در صنعت ساختمان به صورت نسبتا درشت دانه مي باشد. اين در حالي است كه كاهش ابعاد دانه هاي اين ماده افزودني موجب افزايش سطح مخصوص ماده مي گردد و نقش آن را در واكنش هاي پوزولاتي در زمان هيدراتاسيون سيمان بسيار بهبود مي بخشد. علاوه بر اين بخشي از ماده كه وارد فرايند شيميايي نمي گردد نه تنها سبب افزايش حفرات احتمالي نمي شود بلكه به واسطه ريزي ممكن است سبب پر شدن خلل و فرج گردد. بهترين ابعاد براي اين امر ابعاد نانو است در صورت استفاده از Nano compound در محدوده نانو بخش اعظم لوله هاي كاپيلار ناشي از ريزترك ها در خمير سيمان سخت شده مسدود مي گردد و از اين رو دوام خمير سيمان افزايش چشم گيري مي يابد. اين امر در تصاوير ميكروسكوپ الكتروني به خوبي قابل مشاهده است. براين اساس در اين اختراع ضمن ايجاد فرايندي براي توليد Nano compound از اسكر يا معمولي به تبيين نقش آن در فرايند توليد بتن هاي پايا پرداخته مي شود. به عبارت ديگر مزيت اين اختراع شامل موارد زير است: - افزايش دوام و پايايي مصنوعات سيماني از طريق واكنش پوزولاني و حذف ريز ترك ها - ايجاد فناوري بومي براي توليد Nano compound از خاك اسكريا و خودكفايي در اين زمينه ماده مورد نظر به روشهاي مختلف قابل استفاده در مصنوعات سيماني است: روش اول: اختلاط مستقيم با سيمان در اين روش ماده توليدي مستقيما با سيمان تركيب مي شود. اين عمل مي تواند در كارخانه سيمان و يا در محل كارگاههاي توليد مصنوعات سيماني و يا در محل پروژه هاي ساختماني انجام شود. روش دوم استفاده به صورت ژل در اين روش محصول به صورت ژل مخلوط با آب يا فوق روان كننده در محل استفاده از سيمان مورد بهره برداري قرار مي گيرد. امروزه استفاده از Nano compound از يك سو و استفاده از مواد نانو در مصنوعات سيماني از سوي ديگر در پژوهش هاي مختلف در سراسر جهان مورد توجه متخصصان مختلف صنايع سيمان و ساختمان شده است. اين اختراع از طريق ادغام اين دو مقوله به عنوان گام موثري در پيشبرد صنعت مذكور قلم داد مي گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0