پوشش دهي فلزات با استفاده از واكنش هاي سنتز احتراقي فعال شده مكانيكي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پوشش دهي فلزات با استفاده از واكنش هاي سنتز احتراقي فعال شده مكانيكي

شماره اظهارنامه : 389080003

شماره ثبت : 67615

تاریخ ثبت : 1389/07/30

نام مالک/مالکین : جليل وحدتي خاكي و احسان بهرامي مطلق و محسن حداد سبزوار

نام مخترع/مخترعین : محسن حداد سبزوار و احسان بهرامي مطلق و جليل وحدتي خاكي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

عنوان اختراع: ايجاد پوشش هاي كامپوزيتي تقويت شده با تركيبات بين فلزي و ذرات اكسيدي روي سطوح فلزي با استفاده از واكنش هاي سنتز احتراقي فعال شده به روش مكانيكي انرژي آزاد شده از واكنش هاي سنتز احتراقي كه در مخلوط پودري مواد جامد مانند آلومينيوم و اكسيد يك فلز اتفاق مي افتند، مي تواند جهت پوشش دهي فلزات بكار رود. بدين منظور، بايد دماي مخلوط پودري، حداقل به دماي شروع واكنش ( Tig ) برسد. بالا بودن اين د ما، استفاده از اين واكنش ها در پوشش دهي را محدود به مواد و فلزات ديرگداز كرده است، ضمن اينكه نياز به تجهيزات خاصي مانند ليزر و يا لنز فرنسل مي باشد، كه در پژوهش هاي قبلي مورد استفاده قرار گرفته اند.در اين اختراع با انجام يك مرحله كار مكانيكي روي مخلوط پودري با قابليت انجام واكنش سنتر احترافي به عنوان نمونه " Ni+l4Al+CuD+3NiD " كه شامل به ترتيب 24/0 ، 32/0 و 92/0 گرم از مواد ÇuO Al .Ni و NiO مي باشد) دماي شروع واكنش به شدت كاهش يافته است. به طوري كه، اين گونه مخلوط هاي به شدت گرمازا، بدون نياز به تجهيزات خاص و تنها با حرارت دادن تا دماي شروع واكنش، مي تواند جهت پوشش دهي فلزات و حتي مواد غير ديرگداز مانند آلياژهاي آلومينيوم بكار رود. در نتيجه دامنه ي كاربرد اين آلياژها را گسترش مي دهد. پوشش هاي توليد شده، مي توانند تركيبات بين فلزي، سراميكي و يا يك كامپوزيت باشند. در اينجا به عنوان نمونه يك كامپوزيت زمينه آلومينيومي توليد شده است كه توسط نانوذرات Y-AhOi ' و همچنين تركيبات بين فلزي مختلفي تقويت شده است. چون نانوذرات اكسيد آلومينيوم به صورت درجا توليد شده اند، چسبندگي آنها به زمينه نسبت به حالتي كه از خارج به سيستم اضافه شوند بهتر است و منجر به استحكام بالاتر فصل مشترك شود. به علاوه، عدم نياز به تجهيزاتي مانند ليزر جهت شروع واكنش هاي سنتز احتراقي، به علت كاهش هزينه تمام شده و گسترش دامنه ي كاربرد آلياژها زمينه صنعتي شدن توليد اين نوع پوشش ها را فراهم مي كند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0