طراحي و ساخت جلوگيري از يخ زدگي لوله هاي آب آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت جلوگيري از يخ زدگي لوله هاي آب آبگرمكن خورشيدي ترموسيفوني

شماره اظهارنامه : 389060781

شماره ثبت : 67314

تاریخ ثبت : 1389/06/26

نام مالک/مالکین : محمدعلي صادق زاده

نام مخترع/مخترعین : محمدعلي صادق زاده

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

آبگرمكن هاي خورشيدي ترموسيفوني غير مستقيم، بواسطه ارزاني و سادگي عملكرد و نگهداري بر انواع ديگر ارجح هستند ولي مسئله اصلي آنها يخ زدگي لوله هاي رفت و برگشت آب در زمستان است. در اين گزارش سيستم لوله كشي اي معرفي مي شود كه در آن، لوله آب گرم درون لوله آب سرد قرار دارد و با استفاده از گرماي هواي درون ساختمان از بروز پديده يخ زدگي جلوگيري مي شود. در اين سيستم آب موجود در لوله فلزي واقع در زير سقف گرم شده و در يك چرخه ترموسيفوني گرماي جذب شده به بخش بيروني سيستم منتقل مي شود تا اتلاف در آن را جبران كند. سيستم طراحي شده در يك سرد كننده با دماي پايه حدود 22 درجه سانتي گراد ( معادل با دماي محيط زمستاني بيرون) در شرايط منبع خالي و پر آزمايش گرديد در حالي كه لوله فلزي درون جعبه اي با دماي قابل تنظيم در گسنره 15-40 c جا سازي شده بود. نتايج حاكي است عايق بندي لوله هاي سيستم ، افزايش طول لوله فلزي گرماگير دروني آن باعث مي شود كه دماي آستانه يخ زدگي كاهش يابد. در سيستمي با منبع آب پر، دماي آستانه يخ زدگي 15.5 c و 18 c بترتيب متناظر با شرايط تهويه جزيي و عدم تهويه بدست آمد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0