تطابق ضريب انبساط حرارتي شيشه سراميك دنداني آلياژ از طريق ايجاد فاز لويسيت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تطابق ضريب انبساط حرارتي شيشه سراميك دنداني آلياژ از طريق ايجاد فاز لويسيت

شماره اظهارنامه : 389060751

شماره ثبت : 66749

تاریخ ثبت : 1389/06/23

نام مالک/مالکین : حميد احمدمحرابي و مهدي فتاحي بافقي

نام مخترع/مخترعین : مهدي فتاحي بافقي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

سراميك ها در دو سيستم پرسلان و شيشه- سراميك جهت كاربردهاي دنداني مورد استفاده قرار مي گيرند. شيشه- سراميك خاصيت واكنش پذيري سطحي بالايي داشته و در مواردي مثل تهيه روكش دندان، پركننده هاي دندان و پل هاي دنداني به صورت تمام سراميكي يا سراميك فلز به كار مي روند. در اوايل دهه00 ١٩ روكش هاي سراميكي براي عاج دندان ساخته شدند. اين سراميك ها شامل پرسلان الومينايي يا فلدسپاتي بودند كه بر روي يك لايه نازك از پلاتين قرار گرفته و سپس پخته شدند. يكي از مشكلات ترميم كننده هاي دنداني سراميك- فلز، اتصال مناسب بين سراميك و فلز است. عامل املي در اين مسئله، اختلاف ضريب انبساط حرارتي آلياژ با سراميك دنداني مي باشد كه منجر به ايجاد تنشي در فصل مشترك سراميك- فلز مي گردد. فاز لوئسيت KAISi2O6) ) مسئول اصلي فريب انبساط حرارتي بالاي سراميك بوده و ميزان آن در تركيب نقش مهمي در تطاتبق ضريب انبساط حرارتي آلياژ دنداني و روكش سراميكي دارد. در اين پروژه با ايجاد فاز لويسيت در سراميك دنداني ضريب انبساط حرارتي سراميك را افزايش داده و با مقدارآن درآلياژ دنداني تطبيق يافته است. براي سنتز اين ماده تبلوو كنترل شده در توليد شيشه- سراميك هاي دنداني حاوي لويسيت، نحوه جوانه زني ورشد فاز وعوامل موثربر خواص اين شيشه- سراميك مطالعه شد. روش كار مبتني بر ازمايش، مشاهده نتايج، تجزيه و تحليل نتايج و ارائه راه حل مناسب جهت رفغ موانع و حصول هدف انجام گرفت. با توجه به شناخت كافي از تركيبات مورد مصرف در بخش دندانپزشكي نتايج حاصل از اين پروژه مي تواند به صورت محصول در بخشي از صنعت دندانپزشكي كاربرد داشته باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0