بازيابي باريت از پسماند گل حفاري چاههاي نفت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بازيابي باريت از پسماند گل حفاري چاههاي نفت

شماره اظهارنامه : 389050716

شماره ثبت : 66206

تاریخ ثبت : 1389/05/18

نام مالک/مالکین : مهدي ايران نژاد و دانشگاه دانشگاه صنعتي اميركبير و محمد كرمي

نام مخترع/مخترعین : محمد كرمي و مهدي ايران نژاد

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

باريت مهمترين كاني باريم دار است كه به مقدار زيادي استخراج مي گردد. بيش از 80 درصد از باريت استخراج شده به عنوان ماده وزن افزا در گل حفاري چاه هاي نفت و گاز استفاده مي شود. پس از انجام عمليات حفاري هر چاه، مقدار زيادي باريت به همراه كنده هاي حفاري در حوضچه هاي پسماند اطراف چاه تخليه مي شود. لذا پسماندهاي كل حفاري اطراف چاه هاي نفت مي تواند يكي از منابع تامين باريت محسوب شود. با توجه به اهميت موضوع، مطالعات آزمايشكاهي گسترده اي در آزمايشگاه كانه آرايي دانشگاه صنعتي اميركبير با استفاده از روش هاي مختلف فرآوري انجام گرفت كه در نهايت منجر به دستيابي به محصول با درجه خلوص قابل قبول صنعت گرديد. آناليز سرندي مقدار را براي نمونه معرف نشان داد. عيار باريت در حوضچه هاي پسماند وكاني هاي همراه با باريت كه با آناليزهاي XRF و XRD و مطالعات ميكروسكوپي شناسايي شدند شامل كاني هاي رسي، كلسيت، ژيپس و سروزيت هستند. با استفاده از دو مرحله استفاده از ميز لرزان، عيار باريت در محصول نهايي ٨٠ درصد و ميزان بازيابي ٣٧/٩٨ درصد بدست آمد. علت بازيابي پايين. دانه بندي بسيار ريز باريت شناسايي شد كه موجب انتقال سريع آن به همراه آب شستشو به بخش باطله مي شد. براي استفاده از روش فلوتاسيون براي بازيابي باريت، نمونه پسماند گل حفاري در ۵ فراكسيون مختلف مورد آزمايش قرار گرفت. همچنين روش فلوتاسيون جهت تغليظ دوباره محصول ميز لرزان استفاده شد. فلوتاسيون مستقيم باريت در 5/٩ - pH انجام گرديد كه از كلكتور آنيوني آلكيل سولفات سديم به عنوان كلكتور باريت و كبراكو و سيليكات سديم به عنوان بازداشت كننده كليست و كاني هاي رسي استفاده گرديد.بهترين نتيجه از اين ازمايشات، در فلوتاسيون باريت بر روي كنسانتره ميز لرزان بو( كه عيار 5٢ / ٩١ و بازيابي ٩٣/٨۶ درصد از آن بدست آمد. با توجه به عيار و بازيابي محصول آزمايشات ميز لرزان، محصول نهايي مطلوب از تركيبي از روش هاي ميز لرزان و فلوتاسيون و با عيار ٩١/۶٢ درصد و بازيابي كلي ٣۵/۶۵ درصد بدست آمد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0