استفاده از غال فعال كپسوله به عنوان جاذب تاكسول دركشت سلولي سرخدار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از غال فعال كپسوله به عنوان جاذب تاكسول دركشت سلولي سرخدار

شماره اظهارنامه : 389040015

شماره ثبت : 65711

تاریخ ثبت : 1389/03/31

نام مالک/مالکین : ابوالقاسم عباسي كجاني و محمدرضا مفيد و سيدمجتبي خيام نكوئي و علي موحدي و پژوهشكده پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

نام مخترع/مخترعین : ابوالقاسم عباسي كجاني و محمدرضا مفيد و سيدمجتبي خيام نكوئي و علي موحدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

به منظور استخراج داروي ضد سرطان تاكسول از كشت سلولي سرخدار، استفاده از زغال فعال بعنوان جاذب مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور طي يك آزمياش فاكتوريل اثر مقادير مختلف زغال (0، 1، 2، 3 و 4 گرم در ليتر)، دو شكل مختلف (پودري و كپسوله) و نيز زمانهاي مختلف افزودن زغال به محيط كشت (روز اول، هفتم و چهاردهم) بر افزايش توليد و نيز استخراج سه تركيب تاكساني (تاكسول ، باكاتين III و 10 - داستيل باكاتين III مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد زغال فعال نه تنها قابليت جذب بالايي براي اين تركيبات دارد بلكه توليد آنها را نيز به طور قابل ملاحظه اي (2 تا 3 برابر) افزايش مي دهد. در اين ميان افزودن زغال كپسوله شده با غلظت 1 گرم در ليتر تاكسول، 10/31 ميلي گرم با كاتين و 4/69 ميلي گرم 10- داستيل باكاتين III در طول يك دوره 21 روزه شد كه نسبت به شاهد (بدون زغال) به ترتيب 2، 4 و 3/5 برابر افزايش نشان داد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0