فرايند ارزيابي مقاومت خوردگي فازهاي الفا وبتاي الياژ ti-6ai-4v

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرايند ارزيابي مقاومت خوردگي فازهاي الفا وبتاي الياژ ti-6ai-4v

شماره اظهارنامه : 389030451

شماره ثبت : 65455

تاریخ ثبت : 1389/03/11

نام مالک/مالکین : مسعود عطاپور

نام مخترع/مخترعین : مسعود عطاپور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه اختراع آ لياژهاي تيتانيوم با دارا بودن خواص منحصر به فرد استحكام بالا، چگالي كم، مقاومت خوردگي عالي و سازگاري زيستي خوب به عنوان ماده ساختماني در صنايع مختلف هوافضا، شيميايي، بيومواد و ورزشي استفاده مي شوند. آلياژ Ti-6Al-4V , مهمترين آلياژ تبتانيوم است كه بيش از ۵٠ درصد كاربردهاي آ لياژهاي تيتانيوم را به خود اختصاص داده است. اين آ لياژ داراي ساختاري دوفازي شامل فازهاي آلفا و بتا مي باشد. هدف از اين طرح، ابداع روشي براي ارزيابي رفتار خوردگي فازهاي آ لفا و بتاي آلياژ Ti-6Al-4V مشخص كردن فاز مقاوم تر در برابر حملات خوردگي است. براي اين منظور پس از مطالعات و ا زمون هاي گسترده، روشي ابد اع گرديد كه براي اولين بار در دنيا با موفقيت اجرا شده است. نمونه هايي از آلياژ Ti-6Al-4V پس از طي مراحل عمليات ترمومكانيكي و عمليات حرارتي، در محلول ۵ مولار اسيد كلريزيك در دماي C 35 نگهداري شدند. بعد از گذ شت ۵٠ ساعت نمونه ها از محلول خارج شده و تحت عمليات تميزكاري قرار گرفتند. رفتار خوردگي فازهاي آلفا و بتا بوسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد ارزيابي قرار گرفت. مشخص شد كه فاز بتا به شدت خورده شده در صورتي كه فاز آلفا به عنوان فاز مقاوم در برابر حملات خوردگي عمل كرده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0