فرآيند نمك زدايي از نفت خام به روش بيولوژيكي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند نمك زدايي از نفت خام به روش بيولوژيكي

شماره اظهارنامه : 389010421

شماره ثبت : 64670

تاریخ ثبت : 1389/01/24

نام مالک/مالکین : عليرضا نجفي و محمدرضا رحيم پور و عدالحسين جهانميري

نام مخترع/مخترعین : محمدرضا رحيم پور و عليرضا نجفي و عدالحسين جهانميري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

عنوان اين اختراع نمك زدايي از نفت خام به روش بيولوژيكي مي باشد با در نظر گرفتن اين موضوع كه نفت خروجي از مخازن بخصوص مخازني كه در نيمه عمر خود قرار دارند داراي درصد بسيار زيادي نمك مي باشند. نمك موجود در نفت خام بسيار خورنده بوده و باعث خوردگي شديد و جدي در خطوط لوله برج هاي تقطير مبدل هاي حرارتي و كليه تجهيزات موجود در صنايع پايين دستي مي شود. همچنين بر اثر تقطير نفت در پالايشگاه ها نمك هاي كلريدي محلول در آب هيدروليز شده و توليد اسيد كلريدريك مي كند. اسيد كلريدريك بسيار خورنده بوده و باعث خوردگي فراواني در صنايع پايين دستي مي شود. بنابراين از اولين مراحلي كه پس از استخراج نفت از چاه صورت مي گيرد عمليات نمك زدايي مي باشد به منظور حذف نمك ، نفت را با آب شتشو مي دهند لذا براي مخلوط شدن و جداسازي دو فاز غير حلال نفت و آب از مواد شيميايي استفاده مي گردد مضر بودن مواد شيميايي مورد استفاده براي محيط زيست و همچنين هزينه فراواني كه صرف خريد اين مواد مي گردد سبب شد تا با استفاده از روش هاي بيولوژيكي جديد در صدد حل اين مشكل اقدام نماييم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0