پاكسازي آلاينده هاي آلي بنزن تولوئن فنل و تتراكلر و اتيلن از محيط با استفاده از خاكستر غلات گندم جو ،جو دوسر و تري تيكال

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پاكسازي آلاينده هاي آلي بنزن تولوئن فنل و تتراكلر و اتيلن از محيط با استفاده از خاكستر غلات گندم جو ،جو دوسر و تري تيكال

شماره اظهارنامه : 388100139

شماره ثبت : 63068

تاریخ ثبت : 1388/10/07

نام مالک/مالکین : محمد ارشدي

نام مخترع/مخترعین : محمد ارشدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

آب هاي آلوده به الاينده هاي الي يكي از معضلات محيط زيست اند. آلودگي محيط زيست به وسيله مواد الاينده حاصل از فعاليتهاي گوناگون بشري از جمله فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي، هسته اي و فاضلاب شهري سبب ايجاد مشكلات زيست محيطي، اقتصادي و بهداشتي شده است. اختراع موتورهاي سوخت داخلي و نياز گسترده آن ها به نفت خام و محصولات جانبي آن موجب رشد قابل توجه صنعت نفت، پتروشيمي و صنايع جانبي آن كه به توليد، انتقال، توزيع و انبار كردن روزافزون اين مواد منتهي شده است، هيدروكربن هاي نفتي را در رديف گسترده ترين آلاينده هاي محيط قرار مي دهد. الودگي هاي آلي ناشي از فاضلاب هاي صنعتي كه به طور جدي سلامت بشر و محيط زيست را تهديد مي كنند به عنوان يك موضوع مهم در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. فرآيند جذب به عنوان يك تكنيك ساده و مناسب براي حذف آلودگي الي از فاضلاب ها مورد توجه مي باشد. تلاش هاي زيادي براي توسعه جاذب هاي جديد مانند زئوليت ها و خاك ها يرسي اصلاح شده يا سورفاكتانت و كربن فعال شده، براي جذب تركيب هاي آلي غيريوني آب گريز صورت گرفته است. با اين حال، به دليل قيمت نسبتا بالاي آن، تلاش زيادي براي استفاده از جاذب هاي با قيمت نسبتا ارزان تر براي حذف آلودگي ها از آب هاي آلوده صورت گرفته است. مقادير به دست آمده از حداكثر جذدب آلاينده هاي آلي (بنزن، تولوئن، فنل و تتراكلرواتيلن) بر روي زيست جاذب هاي ارائه شده نشان داد كه پاكسازي اب هاي آلوده به آلاينده هاي آلي توسط جذب بنزن، تولوئن، فنل و تتراكلرواتيلن بر روي خاكسترهاي گندم، جو، جودوسروتري تيكال در زمان 24 ساعت به راحتي انجام مي شود و به مراتب بيشتر از مقدار جذب جاذب هاي شناخته شده (نانوذرات رسي، كربن نانو تخلخل، بئوليتهاي نانوساختار و ...) كه از قيمت نسبتا بالايي برخوردارند و توليد آنها نياز به تكنولوژي پيشرفته اي دارد، مي باشند. از مهمترين و قابل توجه ترين مزاياي اين جاذب ها (خاكسترهاي گندم، جو، جودوسروتري تيكال): ارزان، در تسترس بودن آنها بدون نياز به صرف هزينه هاي زياد در داخل كشور، عدم نياز به واردات مواد اوليه (خودكفايي صددرصدي كشور براي توليد اين زيست جاذب ها)، عدم نياز به تكنولوژي پيشرفته براي تهيه اين زيست جاذب ها و پتانسيل كاربردي گسترده ي اين دسته از جاذب ها (جاذب و پاكسازي كننده ي تمام آلاينده هاي (آلي و معدني) آب شرب و پساب هاي صنعتي) در كشورهاي جهان سوم، كه با مشكلات بغرنجي در پاكسازي آبهاي آلوده روبرو مي باشند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0