هوشمند سازي معماري سنتي ايران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هوشمند سازي معماري سنتي ايران

شماره اظهارنامه : 388070516

شماره ثبت : 62740

تاریخ ثبت : 1388/07/18

نام مالک/مالکین : مهدي قصابي كندلجي و رامين آذرپور

نام مخترع/مخترعین : مهدي قصابي كندلجي و رامين آذرپور

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين طرح تاثيرخصوصيات اقليمي هر منطقه بر معماري آن منطقه در نظر گرفته شده است. با به كارگيري مصالح بومي و انرژي هاي قابل تجديد درمعماري هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي مد نظر قرار مي گيرد. در ساخت و سازهاي هر منطقه حفظ محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي مورد توجه قرار مي گيرد. در داخل و خارج بناها، استفاده از سيستم هاي هوشمند و مدرن امروزي مي توانا نيازهاي امروزي بشر را در منطقه معتدل و مرطوب تامين و موجبات آ رامش وي را فراهم سازد

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0