طراحي و ساخت ابگير زير سطحي با قابليت جلوگيري از هدر رفتن از اب هاي سطحي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت ابگير زير سطحي با قابليت جلوگيري از هدر رفتن از اب هاي سطحي

شماره اظهارنامه : 388050631

شماره ثبت : 62442

تاریخ ثبت : 1388/05/20

نام مالک/مالکین : مهدي اسدي

نام مخترع/مخترعین : مهدي اسدي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

كشور ايران اگر چه داراي مناطق مرتفع و يا ساحلي با ميزان بالاي نزولات جوي است ليكن با توجه به مساحت وسيعي كه دارد در كل جزء مناطق داراي رژيم آب و هوايي خشك و نيمه خشك بوده و طبيعي است در چنين وضعيتي برنامه ريزيهاي متعدد كارشناس همگام و به موازات پيشرفت روشهاي مطالعاعي در مسائل آبي جزء پيش شرطهاي لازم توسعه پايدار مي باشد. يكي از راهكارهاي مهم در اين رابطه تنظيم و تدوين مطالعات مربوط به اجراي پروژه هاي مختلف جمع آوري ذخاير آبي و انتقال آن به مناطق دور دست و مورد نياز براي مصارف گوناگون شرب كشاورزي و صنعت مي باشد. جهت فراهم آوردن آب مصرفي براي كشاورزان و صاحبان صنايع سازه آبگير زير سطحي طراحي گرديده است تا بدون تغيير درساختار رودخانه و با استفاده از جريان آب زير سطحي هدف تامين آب را محقق سازد. اجزاي اين طرح شامل كالت آف ، سازه بتني آبگير زير سطحي متشكل از حوضچه جمع آوري كننده و حوضچه خروجي كلكتور اصلي ، لوله هاي زهكش، مصالح زهكش و مصالح فيلتر مي باشد. عملكرد اين طرح به صورت خودكار مي باشد و جريان زير بستري رودخانه به صورت اتوماتيك جمع آوري شده و وارد خط انتقال مي گردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0