طراحي و ساخت دستگاه مبدل انرژي از امواج دريا (نيروگاه آبي امواج)

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت دستگاه مبدل انرژي از امواج دريا (نيروگاه آبي امواج)

شماره اظهارنامه : 388050908

شماره ثبت : 60761

تاریخ ثبت : 1388/05/27

نام مالک/مالکین : مجيد عباس پور طهراني فرد و محمد سعيد سيف و حميد سرلك چيوائي

نام مخترع/مخترعین : حميد سرلك چيوائي و مجيد عباس پور طهراني فرد و محمد سعيد سيف

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0