تهيه جاذب با استفاده از فناوري نانو به منظور حذف و جذب كلروفنول هاي آلوده و پساب هاي صنعتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه جاذب با استفاده از فناوري نانو به منظور حذف و جذب كلروفنول هاي آلوده و پساب هاي صنعتي

شماره اظهارنامه : 388050546

شماره ثبت : 60601

تاریخ ثبت : 1388/05/18

نام مالک/مالکین : منصور انبياء و مريم لشگري

نام مخترع/مخترعین : مريم لشگري و منصور انبياء

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0