پودرپاشي به روش اسپري پلاسمابراي ساخت تيرها و وزق هاي اف جي بكاررفته در صنايع خودرو سازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پودرپاشي به روش اسپري پلاسمابراي ساخت تيرها و وزق هاي اف جي بكاررفته در صنايع خودرو سازي

شماره اظهارنامه : 388040140

شماره ثبت : 59795

تاریخ ثبت : 1388/04/07

نام مالک/مالکین : داود هاشم پور و محمد حسن شجاعي فرد و روح ا.. طالبي توتي

نام مخترع/مخترعین : داود هاشم پور و محمد حسن شجاعي فرد و روح ا.. طالبي توتي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

دستگاه پودر پاشي به روش اسپري پلاسما جهت ساخت تيرها و ورق هاي FG به كار رفته در صنايع خودروسازي دستگاهي شامل يك مخزن دو محفظه اي مي باشد كه هر يك از محفظه ها براي يكي از پودرهاي سراميك و فلز در نظر گرفته شده اند. هر محفظه داراي يك دريچه است كه با استفاده از يك اهرم ميزان بازشدگي اين دريچه ها كنترل مي شود. اين اهرم توسط يك مكانيزم با يك صفحه مدرج در ارتباط است. اين صفحه براي دو تابعي كه در ساخت مواد FG بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند (تابع نمايي و تابع توزيع توان) درجه بندي شده است. براي مثال در لايه اول كه فقط از يك ماده تشكيل شده است بر اساس مكانيزم مورد استفاده يكي از دريچه ها كاملا بسته و دريچه ديگر كاملا باز خواهد بود. در اين حالت كل دستگاه بر روي يك ريل با يك سرعت مشخص (مقدار سرعت بستگي به ضخامت نهايي تير يا ورق دارد) به حركت درآمده و پودر يك لايه از تير يا ورق پاشيده مي شود. سپس براساس درجه بندي و با استفاده از مكانيزم به كار رفته ميزان بازشدگي دريچه ها تغيير كرده و به همان ترتيب گفته شده لايه دوم پاشيده مي شود همانطور كه گفته شد ميزان بازشدگي دريچه ها طوريست كه خواص مورد نظر در آن صخامت را بر ساسا تابع استفاده شده به ما بدهد كه اين تنظيم توسط مكانيزم كنترل دريچه ها وبا استفاده از صفحه مدرج انجام مي شود. سرعت دقت و كيفيت بالاي قطعات توليدي از ويژگي هاي اين دستگاه مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0