هشدار گاز گرفتگي با آژير قوي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هشدار گاز گرفتگي با آژير قوي

شماره اظهارنامه : 387111052

شماره ثبت : 57847

تاریخ ثبت : 1387/11/19

نام مالک/مالکین : پوريا آذرخش تازه آبادي

نام مخترع/مخترعین : پوريا آذرخش تازه آبادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0