غذا ساز مگنت استرير هوشمند

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع غذا ساز مگنت استرير هوشمند

شماره اظهارنامه : 38711651

شماره ثبت : 57056

تاریخ ثبت : 1387/11/13

نام مالک/مالکین : اميرحسين بينا و فاطمه بينا

نام مخترع/مخترعین : اميرحسين بينا و فاطمه بينا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0