ماشين پارك و بهره وري از فضاي خالي آسانسور

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماشين پارك و بهره وري از فضاي خالي آسانسور

شماره اظهارنامه : 38711281

شماره ثبت : 57016

تاریخ ثبت : 1387/11/06

نام مالک/مالکین : محمد رضا شهبازي مرصع

نام مخترع/مخترعین : محمد رضا شهبازي مرصع

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0