تكنيك پيش بيني نتايج حاصل از انفجار معادن روباز با استفاده از منطق فازي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تكنيك پيش بيني نتايج حاصل از انفجار معادن روباز با استفاده از منطق فازي

شماره اظهارنامه : 38709234

شماره ثبت : 55013

تاریخ ثبت : 1387/09/04

نام مالک/مالکین : مسعود منجزي و علي يزديان ورجاني و دانشگاه دولتي داشنگاه تربيت مدرس و محمد رضائي

نام مخترع/مخترعین : محمد رضائي و مسعود منجزي و علي يزديان ورجاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در طراحي و اجراي الگوي انفجار براي معدن روباز بايد خردايش بهينه عقب زدگي و پرتاب سنگ مينيمم گردد. به طور كلي الگوي آتشباري بايد به صورتي طراحي شود كه ضمن برآورده كردن موارد فوق كمترين هزينه را نيز در بر داشته و در حداقل زمان ممكن اجرا شود. جهت تخمين و ارزيابي نتايج حاصل از انفجار روابط تجربي مختلفي وجود دارد تاكنون جهت طراحي الگوي آتشباري بيشتر از اين روابط تجربي استفاده شده است كه استفاده از هر كدام از اين روابط داراي مشكلات متعددي مي باشد. با استفاده از منطق فازي ضمن برطرف كردن مشكلات مربوطه مي توان با وارد كردن پارامترهاي ورودي نتايج انفجار را پيش بيني كرد. همچنين در اين زمينه امكان فرموله كردن دانش افراد خبره وجود دارد و مي توان علاوه بر در نظر گرفتن تاثير هم زمان پارامترهاي انفجار تاثير تك تك آن ها را بر نتايج حاصل از انفجار نيز به دست آورد. با توجه به نيازهاي موجود و همچنين مزاياي بيان شده براي منطق فازي از اين روش براي پيش بيني نتايج حاصل از انفجار در معادن رو باز استفاده گرديد. پس از ايجاد ساختار جديد و تهيه مدل ارزيابي آن به كمك داده هاي واقعي از معادن معروف ايران انجام شد كه نتايج مناسبي در اين راستا بدست آمد و مشخص گرديد روش بيان شده در اين نوشتار قابليت مناسبي جهت پيش بيني نتايج حاصل از انفجار (خردايش و عقب زدگي و پرتاب سنگ) دارد لازم به ذكر

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0