لبنيات ساز مكاترونيكي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لبنيات ساز مكاترونيكي

شماره اظهارنامه : 387051132

شماره ثبت : 53738

تاریخ ثبت : 1387/05/21

نام مالک/مالکین : پژوهشكده پژوهشكده تعليم و تربيت كرمان و اكبر احمدي پور و سيد هادي ناصحي و حسين رضايي استخروئيه

نام مخترع/مخترعین : حسين رضايي استخروئيه و اكبر احمدي پور و سيد هادي ناصحي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0