به دست آوردن انرژي الكترسيته با استفاده از يك الكتروموتور و يك ژنراتور و يك منبع ذخيره بدون استفاده از هيچ گونه سوخت انرژي ديگر و يا الكتروموتور و يك ژنراتور

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع به دست آوردن انرژي الكترسيته با استفاده از يك الكتروموتور و يك ژنراتور و يك منبع ذخيره بدون استفاده از هيچ گونه سوخت انرژي ديگر و يا الكتروموتور و يك ژنراتور

شماره اظهارنامه : 38707435

شماره ثبت : 53697

تاریخ ثبت : 1387/07/13

نام مالک/مالکین : غلامرضا هادي

نام مخترع/مخترعین : غلامرضا هادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

به دست آوردن انرژي الكترسيته با استفاده از يك الكتروموتور و يك ژنراتور و يك منبع ذخيره بدون استفاده از هيچ گونه سوخت انرژي ديگر و يا الكتروموتور و يك ژنراتور

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0