كوپل دستگاه كروماتوگرافي گازي طيف سنج تحرك يونيGC-IMS تكميل اختراع 51826-51827-51828

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كوپل دستگاه كروماتوگرافي گازي طيف سنج تحرك يونيGC-IMS تكميل اختراع 51826-51827-51828

شماره اظهارنامه : 387061324

شماره ثبت : 52930

تاریخ ثبت : 1387/06/26

نام مالک/مالکین : مركز تحقيقات مركز تحقيقات مهندسي اصفهان وابسته به پژوهشكده مهندسي وزارت جهاد كشاورزي و سعيد حاجي علي گل و محمد شريفيان قهفرخي و سيد عليرضا قريشي

نام مخترع/مخترعین : محمد شريفيان قهفرخي و سعيد حاجي علي گل و سيد عليرضا قريشي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0