لخته سازي دود اگزوز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لخته سازي دود اگزوز

شماره اظهارنامه : 38706926

شماره ثبت : 52551

تاریخ ثبت : 1387/06/17

نام مالک/مالکین : امير حسين پور بهرام

نام مخترع/مخترعین : امير حسين پور بهرام

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0