هواپيماي مدل آموزشي پرواز آزاد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هواپيماي مدل آموزشي پرواز آزاد

شماره اظهارنامه : 38705646

شماره ثبت : 52545

تاریخ ثبت : 1387/05/12

نام مالک/مالکین : نعمت اله مختاري و سيد سعيد سبحاني

نام مخترع/مخترعین : نعمت اله مختاري و سيد سعيد سبحاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0