تهيه آنتي بادي پلي كلونال عليه آنزيم پتريدين ردوكتاز1 ليشمانيا ماژور ايران

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه آنتي بادي پلي كلونال عليه آنزيم پتريدين ردوكتاز1 ليشمانيا ماژور ايران

شماره اظهارنامه : 38706692

شماره ثبت : 52463

تاریخ ثبت : 1387/06/12

نام مالک/مالکین : مژگان بنده پور و نريمان مصفا و بهرام كاظمي دمنه و فرناز خيرانديش قديمي خيراله نژاد

نام مخترع/مخترعین : بهرام كاظمي دمنه و فرناز خيرانديش قديمي خيراله نژاد و مژگان بنده پور و نريمان مصفا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0